mirkovici.jpg

Mirkovići

Mirkovići su vlastela iz srednjovjekovne bosanske države. Prema dostupnim podacima, potiču od porodice Pribinić. Prvi poznati predstavnik roda Mirkovića je knez Mirko Radojević, knez na dvoru Tvrtka I i njegov stariji brat  Juraj Radojević. Pojavljuju se u dokumentima kralja Tvrtka I i kralja Dabiše. Njegov skelet je pronađen na lokalitetu Kopošića u okolini Ilijaša, u neposrednoj blizini groba njegovog sina Batića Mirkovića.

Mirko Radojevič je imao sin Batića Mirkovića, koji je najpoznatiji  pripadnik ovog roda. Batić Mirković je nosio titulu kneza bosanskog i bio je oženjen Vukavom. Kneza Batiča možemo pratiti u diplomatskim izvorima, na poveljama, kao svjedoka u periodu od 1405. do 1420. godine. U povelji koju je izdao bosanski kralj Tvrtko II Dubrovčanima, a koji se odnosi na ustupanje Slanskog primorja, knez Batić se pominje kao svjedok zajedno sa izabranom vlastelom i velmožama rusaga bosanskog.  Na osnovu ovog podataka, može se zaključiti da je njegov otac Mirko Radojević umro, a da je njegovo mjesto zauzeo njegov sin Batić. U povelji kralja Stefana Ostojića marta 1419 godine, u kojima Dubrovčanima potvrđuje ranije povlastice, pominje se knez Batić. Poslednji put se pominje 1420. godine u povelji Tvrtka II, kada on u Podvisokom potvrđuje Sandalju Hraniću kupoprodaju Konavla, a među svjedocima naveden je i Batić Mirković. Svi ovi navedeni podaci ukazuju na to da je Batić Mirković ugledna ličnost i jedan od najvažnijih vlastelina srednjovijekovne Bosne.

Dosta podatak o Batiću saznajemo iz natpisa na njegovom stećku. Stećak se nalazi na području Kopošića, u blizini Ilijaša. Stećak podiže njegova supruga Vukava, a prema natpisu sa stećka, saznajemo da je nosio titulu kneza i da je njegova služba vezana za grad Visoki. Natpis na stećku upućuje da se u Visokom razbolio, a smrt ga je zatekla  "u Dubokom". Takođe saznajemo da je plemenito porijeklo Mirkovića iz starog grada Dubrovnika, u poriječju Misoče, udaljenom svega 1 kilometar od Kopošića.

Natpis na stećku kneza Batića:


"Va ime Otca i Sina i Svetago Duha, amin. Se leži knez Batić na svojoj zemlji na plemenitoj, milostiju Božijom i slavnoga gospodina kralja Tvrtka knez bosanski. Na Visokom se pobolih, na Duboku me dan dojde. Si bilig postavi gospoja Vukava s mojimi dobrim, i živu mi vjerno služaše i mrtvu mi posluži."
 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom