top of page

Udruženje

RUSAG

Dosljedno sebi i istoriji.

vitezovima do tur atrakcije.jpg
vitezovima do tur atrakcije.jpg

,,VITEZOVIMA DO TURISTIČKE ATRAKCIJE” 2016

Ovo je korijen samoga početka osnivanja prve viteške družine u Krajini. Tim mladih  ljudi koji su se odvažili da formiraju  neformalnu grupu  I da sa ovom idejom koja je bila nešto novo za sve u BIH aplicira prema Fondaciji Mozaik I Omladinskoj Banci. Prepoznati smo kao inovativan projekat I nešto novo što bi moglo da bude zanimljivo za naš prostor. Ovim projektom dolazimo do prve svoje opreme I od tada počinje sve sa imenom KOZARAČKI VITEZOVI.

PROJEKAT ,,KNEŽEVINA JE OPET IN” 2017

Ovaj projekat je bio nastavak uspješne saradnje sa Fondacijom Mozaik I Omladinskom Bankom. Projekat se zasnivao na tome da priču vitezova osnažimo sa nekim događajem kao što je stvaranje Kneževine na prostorima Knežpolja. Ovim projketom smo obezbjedili još dodatnih sadržaja opreme za našu družinu i nastavili sa promovisanjem srednjovjekovne evropske kulture.

knezevina je in.jpg
rusag bosanski.jpg

,,RUSAG BOSANSKI” 2019

Projekat kroz koji su ,,Kozarački vitezovi” prerasli u ,,RUSAG” I započeli svoju priču oko promovisanja srednjovjekovne države Bosne. Projekat je realizovan u saradnji sa Fondacijom Mozaik I Omladisnkom Bankom. Namjera projekata nam je bila da osnažimo priču oko promovisanja srednjovjekovne kulturne baštine na prostorima Bosne I Hercegovine. Družina po prvi put dobija I civilne srednjovjekovne odore I započinje svoju priču oko Rusaga I kralja Tvrtka I Kotromanića.

,,RUSAŠKA GOSPODA” 2019

Projekat koji smo realizovali u saradnji sa Gradom Prijedorom I Turističkom organizacijom Grada Prijedora u sklopu Kulturnog ljeta Grada Prijedora. Projekat je imao za cilj prvo javno veće predstavljanje UG ,,Rusaga” u Prijedoru. Organizovali smo ,,Dječije viteške dane”. Sam događaj je zabilježio veliku posjetu naših najmlađih sugrađana I njihovih roditelja. Projekat je od strane Grada Prijedora osjenjen kao jedan od ljepših noviteta u gradu.

rusaska gospoda.jpg
opremi pokreni.jpg

,,OPREMI SE POKRENI SE” 2020

Projekat je ima za cilj da obezbjedi I opremi prostor u kome bi se članovi UG Rusaga, kao I mladi aktivisti Grada Prijedora mogli okupljati I sprovoditi svoje aktivnosti. Projektom je uspiješno makar djelimično opremljen prostor koji je sada naša kuća u kojoj sve počinje I sve završava. Projekat je uspiješno realizovan u saradnji sa Fondacijom Mozaik I Omladisnkom Bankom.

,,BOSANSKI VITEZ USTAJE“ 2020

U sklopu projekta ,,Bosanski vitez ustaje“, koji je finansiran kroz program ,,BHRI“ a koji je implementirao UG ,,Rusag“ cilj je bio da se mladim ljudima predstavi period vladavine Stefana Tvrtka I Kotromanića, Kralja Srblja, Bosne, Pomorja, Humske zemlje, Donjih Kraja, Zapadnih Strana, Usore i Podrinja. Pokušali smo mlade da naučimo kako da naprave svoj grb i u poznati ih sa načinom izrade “replika“ srednjovjekovne odjeće i obuće vitezova tog doba.

vitez ustaje.jpg
krompir.jpg

,,KROMPIR“ 2020

Tokom pandemije Covid 19 kada su svi poslovi stali i kada su aktivnosti bile smanjene u čitavoj Bosni i Hercegovini kao i u čitavom svijetu družina je željela da doprinese na neki način suzbijanju utisaja pandemije Covid 19 i pomogne onima kojima je pomoć bila naj potrebnije u tim teškim vremenima. Na parceli od tri dunuma smo u saradnji sa IOM i ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva Engleske posijali krompir i sa prinosima od 7 tona smo obezbjedili krompirom veći broj javnih kuhinja u potkozarskim krajevima.

bottom of page