top of page
Wave

Trebotići

Trebotići su velikaški rod srednjovjekovne Bosne, a po njima nosi ime i srednjovjekovna oblast koja se razvila na području današnjeg Podrinja.

Trebotići je i naziv za srednjovjekovnu župu, koja se nalazila na području istočne Bosne, tačnije na širem području Srebrenice i graničila sa susjednim župama na ovom području: Birač, Orsat i Vratar.

Prvi pomen roda Trebotića nalazimo u povelji bana Stefana II Kotromanića izdatoj Vukoslavu Hrvatiniću. Navodi se kao svjedok Ivan Trebotić sa braćom. U pojedinim izvorima, Ivan Trebotić se navodi i kao Ivan Pribilović, sin vojvode Pribila, ali o njegovom ocu ne postoji dovoljno podataka. Povelja izdata 1329. godine Grguru Stjepaniću Hrvatiniću od strane Stefana II Kotromanića takođe pominje Ivana Trebotića sa braćom.

Ivana Trebotića je naslijedio njegov sin Tvrtko Ivanić i on se pominje u povelji bana Tvrtka iz 1357. godine.

Tvrtka Ivanića naslijedio je njegov sin Vlatko Tvrtković, koji je nosio i titulu vojvode i o njemu imamo najviše podataka. Uspon Vlatka Tvrtkovića, kao vojvode Usore, zabilježen je u poveljama bosanskog kralja Tvrtka u periodu od 1378. do 1380. godine.

Sama titula "usorskog vojvode" jasno upućuje na podatak da je Podrinje ulazilo u sastav zemlje Usore. Nakon smrti ugarskog kralja Lajoša, Vlatko Tvrtković je učestovao u građanskom ratu u Ugarskoj. Po nekim podacima čak je i predvodio usorsku vojsku. Ime Vlatka Tvrtkovića je zabilježeno i u povelji kralja Tvrtka 1390. godine.

Ime Vlatka Tvrtkovića pominje se i u povelji kralja Dabiše od 15. aprila 1392. godine kao svjedok. U ovoj povelji se pominje i izvijesni Dragić Poznanović, kao jedan od svjedoka od Trebotića, pa se može zaključiti da je i on pripadao rodu Trebotića. U povelji kralja Dabiše 17. jula 1392. god. izdate Dubrovčanima, Vlatko Tvrtković se pominje kao svjedok na visokom drugom mjestu, odmah iza Hrvoja-gospodara Donjih Krajeva. Povelje kralja Dabiše izdate 1395. godine, takođe pominju Vlatka Tvrtkovića, ali i njegovog sina i nasljednika Vučine, koji takođe nosi titulu vojvode kao i Vlatko Tvrtković. Poslednje pominjanje ovog roda nalazimo u povelji kralja Dabiše iz 1399. godine.

 

Od 1400. godine iz diplomatskih izvora nestaje ime i Tvrtka Vlatkovića i njegovog sina Vučine, a njihovo mjesto zauzimaju Zlatonosovići i Dinjičići. Rodu Trebotića je vjerovatno pripadao i velikaš Goislav Obradović.

bottom of page