top of page
blur-tamna1.jpg
tvrtko-je-moj-kralj.jpg

Tvrtko je i moj kralj

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

O projektu

U našem udruženju imamo i istoričare koji nam pomažu da dođemo do što tačnijih i preciznijih istorijskih činjenica,takođe i ostatali članovi udruženja visoko obrazovane osobe učestvuju u istraživačkom radu.

Na ovaj način pokušavamo da narodima BiH približimo istoriju Bosne i Hercegovine, a posebno mladima jer današnje moderno doba je zasnovano na vizualu, a ne na samom čitanju istorijskih knjiga.

Naš prethodni rad, zalaganje, trud i rad doveo nas je i do današnjeg projekta „Tvrtko je i moj kralj“ jer smo smatrali da je važno očuvati našu bogatu kulturnu baštinu, koja danas pripada svim građanima BiH.

Zašto baš Tvrtko, kralja Tvrtka danas svi svojataju  ali i dalje postoji određena podjeljenost kome on „pripada“, umjesto da prihvatimo kulturno naslijeđe svih.

Sam projekat  „Tvrtko je i moj kralj“ odvija se na sljedeći način, UG Rusag obilazi 6 gradova BiH, do sada su završene posjete u 3 grada (Visoko, Ključ, Trebinje), preostala 3 grada su Srebrenik, Višegrad i Mostar, prilikom svake posjete potpisuje se memorandum o saradnji, do sada ih imamo tri potpisana i to sa Zavičajni muzej Visoko, JU Centar za kulturu i obrazovanje Ključ i Turistička organizacija Trebinje i Muzej Hercegovina.

Kroz projekat “Tvrtko je i moj kralj” oživljavamo srednjovjekovnu tradiciju sa naših prostora,

promocijom prelijepih tvrđava, prikazom viteške opreme ali  i istorijskih činjenica.

Plan putovanja

12-13. decembar 2020. godine

19-20. decembar 2020. godine

25-27. decembar 2020. godine

16-17. januar 2021. godine

23-24. januar 2021. godine

30-31. januar 2021. godine

Visoko

Ključ

Trebinje

Srebrenik

Višegrad

Mostar

Prilikom posjete gradovima UG Rusag održava prezentaciju svoje opreme i druži se sa građanima, posebno su nam važni mladi koji nas posjećuju jer na njih stavljamo poseban akcenat, njima na kraju našeg projekta održavamo seminar u gradu Prijedoru i omogućavamo im da realizuju svoje inicijative u svojim lokalnim zajednicama.

Imamo saradnje sa vrtićima, školama, nevladinim oragnizacijama, kao i sa ljudim i udruženjima koji se bave sličnom tematikom u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj..

Kroz čitav projekat vodi nas ideja o očuvanju bogate kulturne baštine koja je bačena u zaboravim zbog današnjeg neslaganja,nesaglasnosti i ne postojanja zajedničkog stav oko kulturne baštine.

TJIMK-Kljuc-18.jpg
bottom of page